Graduat (ESO)

                                                    Ca la mestra


L'enllaç "Ca la mestra" ens redirecciona a una site google, que ens va a servir per treballar les Noves Tecnologies a l'aula.Objectiu

L’objectiu fonamental d’aquest curs és preparar als alumnes majors de divuit anys a superar els exàmens per obtenir el títol de “Graduat en Educació Secundària”.

El curs comença el proper dilluns dia 1 d’octubre i finalitzarà a principis del mes de juny amb la realització dels exàmens.

L’horari es distribueix de dilluns a divendres de la següent manera: de dilluns a dijous de 19:30h a 22:00 h i els divendres de 19:00h a 21:00h.

Continguts (assignatures)

Els continguts s’estructuren al voltant de tres àmbits i dins d’aquests, és on es despleguen les assignatures o mòduls a estudiar.


  • Àmbit de la Comunicació: Valencià,Castellà i Llengua estrangera.

  • Àmbit Científic-tecnològic: Processos i instruments matemàtics , Naturalesa, Ecologia i Salut, Ciències i Tecnologia.

  • Àmbit de les Ciències Socials: El món del treball, Societats, territori i processos històrics - culturals.


En total hi ha que superar 8 assignatures per poder obtenir el corresponent títol.


   Ca la mestra
 L'enllaç "Ca la mestra" ens redirecciona a una site google, que ens va a servir per treballar les Noves Tecnologies a l'aula.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada