dilluns, 28 de gener de 2013

Proves de Certificació d'Idiomes a les Escoles Oficials d'Idiomes

Informem que la passada setmana es va publicar al DOCV el calendari de les proves escrites de certificació, nivell bàsic, intermedi i avançat del curs acadèmic 2012-2013.
  
Podeu consultar les dates al següent enllaç:

La realització de la matricula s'obrirà en breu, esteu atents!

Vols obtenir el títol de Batxiller?

Us comuniquem que s'ha obert el plaç per a inscriure's a les Proves per obtindre de forma Directa el títol de Batxiller.

Qui pot sol·licitar-ho? 

Podran inscriure's per a participar en la prova aquelles persones que complisquen els següents:
 1. Tindre vint anys complits, o arribar a esta edat l'any natural de realització de la prova.
 2. No estar matriculat o matriculada en ensenyances de Batxillerat en cap dels règims ordinari diürn, nocturn o a distància en el moment de realitzar la inscripció, i no haver anul·lat la matrícula després del 15 de gener de 2013.
 3. No estar en possessió del títol de Batxiller en cap de les seues modalitats o vies, ni estar en possessió d'una titulació declarada equivalent a efectes acadèmics.
 4.  Ser resident a la Comunitat Valenciana.
 5. Haver efectuat abans de la finalització del període de presentació de sol·licituds l'abonament de la taxa corresponent a la prova per a l'obtenció directa del títol de Batxiller per a persones majors de 20 anys.
Quan s'ha de sol·licitar?

El termini d'inscripció serà de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOCV núm. 6950, de 24/01/2013.

Per a efectuar la sol.licitud, s'han de pagar unes taxes, omplir els formularis i presentar-ho tot a qualsevol Direcció Territorial  d'Educació, Formació i Ocupació.
 • Taxes 2013

  a) Matrícula ordinària: 19,73 euros.
  b) Família nombrosa de categoria general: 9,87 euros.
  c) Família nombrosa de categoria especial: 0 euros.
  d) Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%: 9,87 euros.
 • Llocs on presentar els documents:
 REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, FORMACIÓ I TREBALL - VALÈNCIA
C/ GREGORIO GEA, 14
46009 Valencia
Tel: 012
REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, FORMACIÓ I TREBALL - ALACANT
C/ CARRATALÁ, 47
03007 Alacant/Alicante
Tel: 012
REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, FORMACIÓ I TREBALL - CASTELLÓ
AVDA. DEL MAR, 23
12003 Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
Tel: 012
REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ
AVDA. CAMPANAR, 32
46015 Valencia
Tel: 961970062


PER A MÉS INFORMACIÓ PODEU PASSAR PER LA NOSTRA ESCOLA O PODEU CONSULTAR EL SEGÜENT ENLLAÇ: